Hem

Den 1 januari 2022 började den nya förordningen (EU) 2018/848 att tillämpas. Den nya förordningen och flera nya regler började gälla. Den nya förordningen är mer detaljerad och ska vara mer enhetlig för hela EU än de tidigare reglerna. Nationella riktlinjer för ekologisk produktion, är branschens tolkning av hur EU:s lagstiftning för ekologisk produktion ska tillämpas i svenska förhållanden. De första kapitlen av version 7 av Nationella Riktlinjerna har nu granskats av myndigheterna och finns att läsa i PDF-format här på hemsidan. Resterande kapitel håller på att granskas och kommer att laddas upp inom den närmaste tiden. När alla kapitel är klara kommer dem att laddas upp i det digitala regelverktyget med en sökfunktion" så det blir lättare att hitta specifika regler.

Läs gällande utgåva version 7