Bilaga 5. Produkter för rengöring och desinfektion

Observera att bilagorna kan uppdateras och ändras. Du bör alltid stämma av bilagans giltighet genom att läsa den konsoliderade versionen av förordning (EG) 889/2008.

Produkter för rengöring och desinfektion av byggnader och anläggningar avsedda för animalieproduktion

Referens: 889/2008 art 23.4, bilaga VII med ändringar fram till 15 februari 2021

 • Kalium- och natriumtvål
 • Vatten och ånga
 • Kalkmjölk
 • Kalk
 • Osläckt kalk
 • Natriumhypoklorit (t.ex. flytande blekmedel)
 • Kaustiksoda
 • Kaustikt kali
 • Väteperoxid
 • Naturliga växtessenser
 • Citronsyra, perättiksyra, myrsyra, mjölksyra, oxalsyra och ättiksyra
 • Alkohol
 • Salpetersyra (mejeriutrustning)
 • Fosforsyra (mejeriutrustning)
 • Formaldehyd
 • Produkter för rengöring och desinfektion av spenar och mjölkningsanläggningar
 • Natriumkarbonat