Bilaga 7. Processhjälpmedel och andra processtekniska hjälpmedel

Observera att bilagorna kan uppdateras och ändras. Du bör alltid stämma av bilagans giltighet genom att läsa den konsoliderade versionen av förordning (EG) 889/2008.

Referens: 889/2008 bilaga VIII, avsnitt B med ändringar fram till 15 februari 2021

Namn

Beredning av livsmedel med

Särskilda villkor

 

vegetabiliskt ursprung

animaliskt ursprung

 

Vatten

X

X

Dricksvatten enligt rådets direktiv 98/83/EG14.

Kalciumklorid

X

X

Koaguleringsmedel. Vad gäller livsmedel av animaliskt ursprung: köttbaserad korv”

Kalciumkarbonat

X

 

 

Kalciumhydroxid

X

 

 

Kalciumsulfat

X

 

Koaguleringsmedel.

Magnesiumklorid (eller nigari)

X

 

Koaguleringsmedel.

Kaliumkarbonat

X

 

Torkning av druvor.

Natriumkarbonat

X

X

 

Mjölksyra

 

X

För reglering av pH-värdet i saltlaken vid ostframställning15.

Citronsyra

X

X

 

Natriumhydroxid

X

 

För sockerproduktion.

För oljeproduktion utom olivoljeproduktion.

Svavelsyra

X

X

Gelatinframställning16. Sockerproduktion16.

Saltsyra

 

X

Gelatinframställning.

För reglering av pH-värdet i saltlaken som används vid framställning av ostarna Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas och Friese och Leidse Nagelkaas.

Ammoniumhydroxid

 

X

Gelatinframställning.

Väteperoxid

 

X

Gelatinframställning.

Koldioxid

X

X

 

Kväve

X

X

 

Etanol

X

X

Lösningsmedel.

Garvsyra

X

 

Filtreringsmedel.

Äggalbumin

X

 

 

Kasein

X

 

 

Gelatin

X

 

 

Husbloss

X

 

 

Vegetabiliska oljor

X

X

Smörj-, släpp- eller skumdämpningsmedel. Endast när den härrör från ekologisk produktion.

Kiseldioxid i form av gel eller kolloid

X

 

 

Aktivt kol

X

X

 

Talk

X

 

I enlighet med de särskilda renhetskriterierna för livsmedelstillsats E 553b.

Bentonit

X

X

Förtjockningsmedel för mjöd16.

Cellulosa

X

X

Gelatinframställning16.

Kiselgur (diatomit, diatoméjord)

X

X

Gelatinframställning16.

Perlit

X

X

Gelatinframställning16.

Hasselnötskal

X

 

 

Rismjöl

X

 

 

Bivax

X

 

Släppmedel. Ekologiskt bivax.

Karnaubavax

X

 

Släppmedel.

Endast när det härrör från ekologiska råvaror.

Ättiksyra/ättika

 

X

Endast när den härrör från ekologisk produktion.

För fiskberedning: endast från bioteknisk källa, utom när den produceras av eller härrör från genetiskt modifierade organismer.

Tiaminhydroklorid

X

X

Endast för användning i beredning av fruktviner, inklusive cider och päroncider och mjöd.

Diammoniumfosfat

X

X

Endast för användning i beredning av fruktviner, inklusive cider och päroncider och mjöd.

Träfiber

X

X

Timrets ursprung bör begränsas till certifierat, hållbart avverkat trä.

Trä som används får inte innehålla toxiska beståndsdelar (behandling efter skörd, naturligt förekommande gifter eller toxiner från mikroorganismer).

14 EGT L 330, 5.12.1998, s. 32.

15 Begränsningen gäller endast animaliska produkter.

16 Begränsningen gäller endast vegetabiliska produkter.