Bilaga 9. Produkter och ämnen som får användas eller tillsättas i vin

Observera att bilagorna kan uppdateras och ändras. Du bör alltid stämma av bilagans giltighet genom att läsa den konsoliderade versionen av förordning (EG) 889/2008.

Referens: 889/2008 bilaga VIII a med ändringar fram till 15 februari 2021

Typ av behandling

606/2009 bilaga I A

Benämning på produkten eller ämnet

Särskilda villkor

Begränsningar inom ramen för de gränser och villkor som anges i 1234/2007 och 606/2009

Punkt 1: Användning för luftning eller syresättning

Luft Syrgas

 

Punkt 3: Centrifugering och filtrering

Perlit Cellulosa

Kiselgur (diatomit, diatoméjord)

Enbart för användning som inert filtermaterial

Punkt 4: Användning för att skapa en inert atmosfär och behandla produkten utan påver• kan av luften

Kväve Koldioxid Argon

 

Punkterna 5, 15 och 21: Användning

Jäst17

 

Punkt 6: Användning

DiammoniumfosfatTiaminhydrokloridInaktiverad jäst, autolysater av jäst och cellväggsdelar från döda jästceller

 

Punkt 7: Användning

Svaveldioxid Kaliumbisulfit eller kaliummetabisulfit

a)  För rött vin enligt punkt 1 a i del A i bilaga I B till förordning (EG) nr 606/2009 får innehållet av svaveldioxid inte överskrida 100 milligram per liter, med en restsockerhalt som är lägre än 2 gram per liter

b)  För vitt vin och rosévin enligt punkt 1 b i del A i bilaga I B till förordning (EG) nr 606/2009 får innehållet av svaveldioxid inte överskrida 150 milligram per liter, med en restsockerhalt som är lägre än 2 gram per liter

c)  Det högsta tillåtna innehåll av svaveldioxid som tillämpas i enlighet med bilaga I B till förordning (EG) nr 606/2009 den 1 augusti 2010 ska för övriga viner minskas med 30 milligram per liter

Punkt 9: Användning

Kol för oenologiskt bruk

 

Punkt 10: Klarning

Ätligt gelatin18

 

 

Proteinämnen av vegetabiliskt ursprung, framställda av vete eller ärtor18

Husbloss18

Äggalbumin18

Tanniner18

Potatisprotein18

Jästproteinextrakt18

Kasein

Kitosan från Aspergillus niger

Kaliumkaseinat

Kiseldioxid

Bentonit

Pektolytiska enzymer

 

 

Punkt 12: Användning för syrning

Mjölksyra

L(+)-vinsyra

 

Punkt 13: Användning för avsyrning

L(+)-vinsyra Kalciumkarbonat Neutralt kaliumtartrat Kaliumbikarbonat

 

Punkt 14: Tillsats

Kåda från aleppotall

 

Punkt 17: Användning

Mjölksyrabakterier

 

Punkt 19: Tillsats

L-askorbinsyra

 

Punkt 22: Användning för genomströmning

Kvävgas

 

Punkt 23: Tillsats

Koldioxid

 

Punkt 24: Tillsats för stabilisering av vinet

Citronsyra

 

Punkt 25: Tillsats

Tanniner18

 

Punkt 27: Tillsats

Metavinsyra

 

Punkt 28: Användning

Gummi arabicum18

 

Punkt 30: Användning

Kaliumbitartrat

 

Punkt 31: Användning

Kopparcitrat

 

Punkt 31: Användning

Kopparsulfat

 

Punkt 35: Användning

Mannoproteiner från jäst

 

Punkt 38: Användning

Bitar av ek

 

Punkt 39: Användning

Kaliumalginat

 

Punkt 44: Användning

Kitosan från Aspergillus niger

 

Punkt 51 Användning

Inaktiverad jäst

 

Typ av behandling enligt A 2 b i bilaga III till förordning (EG) nr 606/2009

Kalciumsulfat

Endast för ’vino generoso’ eller ’vino generoso de licor’

 

17 När det gäller enskilda jäststammar ska produkten härstamma från ekologiska råvaror, om så är möjligt.

18 Ska härstamma från ekologiska råvaror, om så är möjligt.