Bilaga 4. Fodertillsatser

Observera att bilagorna kan uppdateras och ändras. Du bör alltid stämma av bilagans giltighet genom att läsa den konsoliderade versionen av förordning (EG) 889/2008.

Fodertillsatser som förtecknas i denna bilaga måste ha godkänts enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003

Referens: 889/2008 bilaga VI med ändringar fram till 15 februari 2021

1.   Tekniska tillsatser

a) Konserveringsmedel

ID-nummer

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

E 200

Sorbinsyra

 

 

E 236

Myrsyra

 

 

E 237

Natriumformiat

 

 

E 260

Ättiksyra

 

 

E 270

Mjölksyra

 

 

E 280

Propionsyra

 

 

E 330

Citronsyra

 

b) Antioxidationsmedel

ID-nummer

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

1b306.i

Tokoferolextrakt från vegetabiliska oljor

 

 

1b306.ii

Tokoferolrika extrakt från vegetabiliska oljor (deltarika)

 

c) Emulgeringsmedel och stabiliseringsmedel, förtjockningsmedel och geleringsmedel

ID-nummer

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

1c322

Lecitin

Bara om det kommer från ekologiska råvaror Bara för användning som foder till djur i vattenbruk

       

d) Bindemedel och klumpförebyggande medel

ID-nummer

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

E 412

Guarkärnmjöl

 

 

E 535

Natriumferrocyanid

Högsta halt: 20 mg/kg NaCl (be räknat som ferrocyanidjon)

 

E 551b

Silikagel

 

 

E 551c

Kiselgur (diatoméjord, renad)

 

 

1m558i

Bentonit

 

 

E 559

Kaolinleror, utan asbest

 

 

E 560

Naturliga blandningar av stearit och klorit

 

 

E 561

Vermiculit

 

 

E 562

Sepiolit

 

 

E 566

Natrolit-fonolit

 

 

1g 568

Klinoptilolit av sedimentärt ursprung [alla djurslag]

 

 

E 599

Perlit

 

e) Ensileringstillsatser

ID-nummer

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

1k
1k236

Enzymer och mikroorganismer

Myrsyra

Användning vid produktion av ensilage är endast tillåten om väderförhållandena inte tillåter tillräcklig fermentering. Användningen av myrsyra, propionsyra och natriumsalter av dem vid produktionen av ensilage är endast tillåten om väderförhållandena inte tillåter tillräcklig fermentering.

1k237

Natriumformiat

1k280

Propionsyra

1k281

Natriumpropionat

 

2.   Organoleptiska tillsatser

ID-nummer

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

2b

 

Aromämnen

Enbart extrakt av jordbruksprodukter

 

 

Castanea sativa Mill.: Kastanjeextrakt

 

 

3. Näringstillsatserar
a) Vitaminer

ID-nummer

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

3a

 

Vitaminer och provitaminer

Framställda av jordbruksprodukter

För icke-idisslare och vattenbruksdjur: bara syntetiska vitaminer som är identiska med vitaminer fram ställda av jordbruksprodukter

För idisslare: bara syntetiska vitaminer A, D och E som är identiska med vitaminer framställda av jordbruksprodukter, efter medlemsstatens förhandsgodkännande som grundas på bedömning av möjligheten för idisslare som föds upp ekologiskt att få i sig de livsnödvändiga mängderna av dessa vitaminer via sitt normala foder

3a920

 

Betain vattenfritt

Endast för icke-idisslare. Endast av naturligt ursprung och när det finns tillgängligt av ekologiskt ursprung

         

b) Spårelement

ID-nummer

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

E1 Järn
3b101
3b103
3b104

 

Järn(II)karbonat (järnspat)

Järn(II)sulfatmonohydrat

Järn(II)sulfatheptahydrat

-

 

3b201

3b202

3b203

Kaliumjodid,

Kalciumjodat, vattenfritt

Dragerat granulat av kalciumjodat (vattenfritt)

 

 

3b301

3b302

3b303

3b304

Kobolt(II)acetattetrahydrat,

Kobolt(II)karbonat Kobolt(II)karbonathydroxid(2:3)monohydrat

Dragerat granulat av kobolt(II)karbonathydroxid(2:3)monohydrat

 

 

3b305

Kobolt(II)sulfatheptahydrat

 

 

E4 Koppar
3b402
3b404
3b405

3b409

Koppar(II)karbonatdihydroximonohydrat
 Koppar(II)oxid

Koppar(II)sulfatpentahydrat

Kopparoxiklorid (TBCC)

 

 

E5 Mangan
3b502
3b503


Mangan(II)oxid

Mangansulfat, monohydrat

 

 

E6 Zink
3b603
3b605
3b604
3b609


Zinkoxid

Zinksulfat, monohydrat Zinksulfat, heptahydrat

Zinkkloridhydroxidmonohydrat, TBZC

 

 

E7 Molybden

Natriummolybdatdihydrat

 

 


3b801

3b8.10, 3b8.11,

3b8.12, 3b8.13

och 3b8.17

Natriumselenit Selenberikad inaktiverad jäst

 

 

4.   Zootekniska tillsatser

ID-nummer

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

4a, 4b, 4c och 4d

Enzymer och mikroorganismer i kategorin ’Zootekniska tillsatser’