Bilaga 8. Bearbetningshjälpmedel för produktion av jäst och jästprodukter

Observera att bilagorna kan uppdateras och ändras. Du bör alltid stämma av bilagans giltighet genom att läsa den konsoliderade versionen av förordning (EG) 889/2008.

Referens: 889/2008 bilaga VIII, avsnitt C med ändringar fram till 15 februari 2021

Namn

Primärjäst

Jästberedningar och sammansättningar

Särskilda villkor

Kalciumklorid

X

 

 

Koldioxid

X

X

 

Citronsyra

X

 

För pH-reglering vid jästtillverkning.

Mjölksyra

X

 

För pH-reglering vid jästtillverkning.

Kväve

X

X

 

Syre

X

X

 

Potatisstärkelse

X

X

För filtrering.

Endast när den härrör från ekologisk produktion.

Natriumkarbonat

X

X

För pH-reglering.

Vegetabiliska oljor

X

X

Smörj-, släpp- eller skumdämpningsmedel. Endast när den härrör från ekologisk produktion.