2.1.3 Detaljhandel – livsmedelsbutiker och liknande verksamheter

Följande verksamheter ska vara anmälda till ett kontrollorgan:

 • E-handelsportal
 • Lager/terminal
 • grossister som inte säljer direkt till slutkonsument ska vara anmälda, men behöver inte ha en årlig kontroll
 • Darkstore/plocklager
 • Butik med plock via e-handel
 • Underleverantörer till extern leverantör, se p.2.1.5
 • Utlämning av matkasse från lager
 • Förening/huvudkontor för butiker som lämnar ut matkassar
 • Verksamhet som packar/lämnar/ ut varor som köpts via en e-handelsportal
 • Livsmedelskedjor med en gemensam firma (samma organisationsnummer) kan ha en gemensam anslutning/en anmälan, men den ska omfatta alla delar av företaget inklusive butiker.
 • Observera att för livsmedelskedjor där butikerna har egen firma (eget organisationsnummer) ska varje butik göra en anmälan. Detta gäller oavsett om butiken har egen e-handel eller en gemensam för hela kedjan. Vid franchise är det franchisetagaren som ska stå för anmälan till kontrollorganet.
 • E-handel dvs försäljning av ekologiska livsmedel via internet (via webbplats oavsett betalningsmetod, app, sms eller e-post). Observera att lagerhållningen också alltid ska vara anmält oavsett vem som äger lagret.


Att endast transportera ekologiska livsmedel innebär inte ett krav på att verksamheten ska vara anmäld till ett kontrollorgan.

Externa plockbolag i butik behöver inte vara anmälda till ett kontrollorgan
Anslutningen påverkas inte av om avtalen är lokalt eller centralt förhandlade. Plockbolag behöver inte vara certifierade (för mer information se https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/293/kontroll-av-ekologiska-livsmedel).

Referens: 834/2007 art 27. 3 och 28