2.5 Verksamheter eller produkter utanför förordningens tillämpningsområde