10.1.3 Övriga obligatoriska uppgifter

Förutom ordet ekologiskt i beteckningen och EU-logon är det tre punkter som ska finnas på en etikett för ett färdigförpackat livsmedel:

  • Kod som anger kontrollorgan.
  • Angivande av jordbruksråvarornas ursprungsland.
  • Angivande av vilka ingredienser som är ekologiska i ett sammansatt livsmedel.