10.1.4 När det är frivilligt med EU:s logo för ekologiska produkter