6.9 Skörd och hantering av honung och andra biodlingsprodukter