7.4.1 Konventionella ingredienser

Grundregeln är att för produkter som betecknas ekologiska måste du använda ekologiska råvaror om det finns att tillgå och du får inte blanda ekologiska råvaror med konventionella råvaror av samma slag.

Några konventionella ingredienser kan dock få ingå i ekologiska produkter:

  • Vatten.
  • Salt (med natriumklorid eller kaliumklorid som huvudbeståndsdel,), Klumpförebyggande medel är tillåtet.
  • Konventionella ingredienser som har jordbruksursprung men inte kan framställas ekologiskt, till exempel vilt och vildfångad
  • Konventionella ingredienser av jordbruksursprung som räknas upp i bilaga 10 (se 7.4.1.1).
  • Tillfälligt tillåtna konventionella ingredienser (se 7.4.2).

Referens: 834/2007 art 19.2 c och d, 889/2008 art 27.1 e, 28 och bilaga IX

Observera att produkten måste uppfylla märkningsreglerna för ekologiska produkter.