6.8 Flyttning av bisamhällen, biredskap och honung