5.4 Inköp av djur

Du ska alltid i första hand köpa in certifierade, ekologiskt uppfödda nötkreatur, grisar, getter, får och fjäderfä. Det gäller både när du ska förnya din besättning och när du ska ersätta en fjäderfäflock.

Referens: 834/2007 art 5 i, art 14.1 a i