6.3 Parallellproduktion med ekologiska och konventionella bikupor