10. Märkning av ekologiska produkter

EU:s lagstiftning för ekologisk produktion har märkningsregler som tar upp hur ordet ”ekologiskt” får användas i beteckning och i ingrediensförteckning. Det står också hur EU:s logo för ekologisk produktion får användas, hur certifieringsorgan ska anges med kod och hur ursprung på ingående jordbruksprodukter ska framgå.