1. Mål och generella principer för ekologisk produktion