6.6.5 Områden som inte är lämpliga för ekologisk biodling

Sverige får som enskilt land att besluta om vilka regioner eller områden som inte är lämpliga att bedriva ekologisk biodling i.

Referens: 889/2008 art 13.2

Svensk tillämpning

I Sverige finns det dock inga sådana beslut eller föreskrifter, utöver rekommendationerna i punkterna ovan.