7.5.3 Mikroorganismer, jäst med mera

Andra ingredienser som inte ska tas med i beräkningen av andelen ekologiskt i produkten är tillåtna mikroorganismer och enzymer, färgämnen för märkning av kött och ägg och mineraler eller vitaminer. För reglering av dessa ingredienser, se vidare 7.3.8 – 7.3.12.

Observera att jäst inte är en ingrediens av jordbruksursprung men ska beräknas som en ingrediens av jordbruksursprung. Det är frivilligt att använda ekologisk jäst men används icke-ekologisk jäst ska den räknas in bland de 5 % ingredienser som kan vara av icke-ekologiskt ursprung.

Referens: 834/2007 art 19.2 och 23.4 a i och ii, 889/2008 art 27.1b och 27.2 c