2.5.1 Företag som inte omfattas av förordningen

Det är bara företag som bedriver verksamhet inom jordbruks- eller livsmedelssektorn och som omfattas av förordningen som får använda begreppet ”ekologiskt” i sin marknadsföring.

Referens: 834/2007 art 1.2