7.2.2 GMO – produkter utan genteknikmärkningsplikt

För ingredienser som saknar genteknikmärkningsplikt enligt direktiv 2001/18/EG, som tillsatser, enzymer, vitaminer och produkter från djur som utfordrats med GMO-foder (till exempel gelatin), gäller att de kan användas om du har produktblad eller annat intyg att de inte framställts med GMO.

För produkter som inte är livsmedel eller foder, till exempel processhjälpmedel ska du kräva att säljaren bekräftar att produkterna inte har framställts av eller med GMO, ifall risk för det finns. Ett exempel på säljdeklaration finns i bilaga XIII i förordning 889/2008.

Referens: 834/2007 art 9.3, 889/2008 art 69 och bilaga XIII