7.2.1 GMO – produkter med genteknikmärkningsplikt

Ingredienser i ekologiska livsmedel får inte vara framställda från genetiskt modifierade organismer, GMO. Detta gäller alla vegetabiliska jordbruksråvaror till livsmedel och foder. Om ingredienser är tillverkade av GMO ska det finnas en märkning ”framställd från genmodifierad organism” eller liknande. Finns det ingen märkning räcker det som dokumentation att ingrediensen är GMO-fri. För mjölk, ägg o.s.v. finns inget sådant genteknikmärkningskrav ifall djuret fått GMO-foder, men i normalfallet ska du använda ekologiska råvaror och då har du inga ytterligare krav på dig.

Den ekologiska lagstiftningen hänvisar till generell GMO-lagstiftning vilket innebär att lagstiftningens toleransgräns för oavsiktlig eller tekniskt oundviklig inblandning på 0,9 procent GM-ingrediens även gäller för ekologiska produkter.

Du behöver inte ha mera underlag såvida du inte har fått annan information som anger att märkningen av produkterna i fråga inte överensstämmer med genteknikförordningarna.

Referens: 834/2007 art 9.1 och 9.2, Direktiv 2001/18/EG och Förordning (EG) nr 1830/2003 om märkning av GMO