6.4.1 Ekologisk från kläckning

Ekologiska djurprodukter ska komma från djur som under hela sitt liv fötts upp på certifierade ekologiska bigårdar. Vill du utöka eller förnya din biodling ska du därför i första hand köpa in drottningar eller avläggare som kommer från certifierade ekologiska bisamhällen.

Referens: 834/2007 art 5 i och 14.1 a i