7.3.1 Tillåtna livsmedelstillsatser

De livsmedelstillsatser som du får använda i ekologiska livsmedel finns angivna i bilaga 6. I bilagan står om tillsatsen får användas i animaliska eller vegetabiliska livsmedel.

Referens: 834/2007 art 23.4a ii, 889/2008 bilaga VIII, bilaga II till 1333/2008 som finns i 1129/2011

Svensk tillämpning

En tillsats som är tillåten i en vegetabilisk ingrediens, till exempel en sylt, är tillåten att använda i ett sammansatt livsmedel, även om det består av i huvudsak animalisk råvara, till exempel en yoghurt. Kom dock ihåg att de tillsatser du använder endast får användas i de mängder som tillsatslagstiftningen tillåter.