10.1.2 EU-logons placering och storlek

Märkningsuppgifterna ska vara lätta att läsa och de ska inte kunna avlägsnas. EU-logon ska vara väl synligt och placeras på ett framträdande ställe, där konsumenten kan förvänta sig att hitta märkningsuppgifter. EU-logon kan placeras där ingrediensförteckningen är så länge den är väl synlig. Minimimåttet för logon är 13,5 mm bredd och 9 mm hög. För små förpackningar, där största yta är mindre än 50 cm2, får du använda en logo som är minst 6 mm hög.

Referens: 834/2007 art 24.1 och 24.2, 889/2008 art 57 och bilaga XI