2.2.7 Särhållning av produktionsenheter

Om du har ekologisk produktion med olika omläggningsstatus, ekologisk produktion samtidigt med konventionell produktion eller produktion under omställning från första och andra årets omställning, ska dessa hållas isär. Du måste också dokumentera hur du särskiljer dessa.

Referens: 834/2007 art 17.1d