7.1.4 Dokumenterad rengöring

Du ska kontrollera att rengöringen är tillräckligt bra och dokumentera rengöringen.

Referens: 834/2007 art 19, 889/2008 art 26 4 b

Svensk tillämpning

Vad som är tillräckligt bra är inte definierat i förordningarna för ekologisk produktion. Observera att du inte kan hänvisa till analysresultat som visar på frånvaro av bekämpningsmedelsrester eller motsvarande för att få en viss inblandning accepterad, om inblandningen kan undvikas med bättre rengöring.