7.3.9 Etylen

Etylen får användas för eftermognad av banan, kiwi och kaki.

Referens: 889/2008 bilaga II punkt 6