2.1.5 Underleverantörer, tredje part

Om ditt företag överlåter någon del av sin verksamhet till en underleverantör (betecknas i förordningarna som tredje man eller tredje part), är du ändå skyldig att anmäla verksamheten och låta den omfattas av kontroll. Det är det bara den verksamhet som görs på uppdrag av ditt företag som behöver kontrolleras hos underleverantören.

I dessa fall krävs dokumentation och avtal för att säkerställa att underleverantören omfattas av kontrollsystemet.

Referens: 834/2007 art 28.1, 889/2008 art 63 och 86