6.4.2 Val av raser och linjer

När du väljer en ras/stam/linje av bin ska du ta hänsyn till att de ska ha lätt för att anpassa sig till lokala förhållanden och vara livskraftig och ha god motståndskraft mot sjukdomar och hälsoproblem. I första hand bör du välja en inhemsk biras t.ex. som det nordiska biet, Apis mellifera mellifera. Du får använda andra raser av bin i ekologisk biodling om dessa är bättre anpassade till de förutsättningarna för odlingen där du har din bigård.

Referens: 834/2007 art 5 j, 889/2008 art 8.2