2.2.1 Ansökan om certifiering

Företag som hanterar eller säljer/marknadsför ekologiska produkter ska kontakta ett kontrollorgan för att ansöka om certifiering enligt EU:s lagstiftning för ekologisk produktion. Ett företag kan även ansöka om certifiering enligt privata standarder, men ska då ange i sin ansökan när certifieringen omfattas av kraven i förordningarna. Det är alltid det enskilda företagets ansvar att anmäla sin verksamhet och ansöka om certifiering enligt EU:s lagstiftning för ekologisk produktion.

Kontrollen av ekologisk produktion på företaget är delegerad till kontrollorgan. I Sverige är det Jordbruksverket och Livsmedelsverket som delegerar kontrollen av ekologisk produktion till privata kontrollorgan medan det är SWEDAC som godkänner och ackrediterar dem. Vilka kontrollorgan som är godkända framgår av SWEDAC, Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets webbplatser. Det finns kontrollorgan för ekologisk primärproduktion, förädlade livsmedel och importerade produkter i Sverige.

Referens: 834/2007 art 28.1, SJVFS 2015:29