10.1.6 Information om EU-ekologiskt i e-handel

Vid försäljning av lösviktsprodukter via e-handel gäller samma regler som i butik, informationen om kontrollorganets kontrollkod behöver inte finnas på webbplatsen.

För färdigförpackade produkter som saluförs via e-handel behöver informationen om kontrollorganets kontrollkod inte finnas tillgänglig på webben för respektive produkt. Detta är en spårbarhetsmärkning som framför allt är avsett för livsmedels- och spårbarhetskontroll. 


Referens: , 834/2007 art 24