7.3.3 Överförda tillsatser

Otillåtna tillsatser som har en teknologisk funktion i slutprodukten får inte tillföras livsmedlet via andra produkter.

Referens: 1333/2008 art 18

Svensk tillämpning

Till exempel får inte otillåtna färgämnen finnas i naturliga arompreparat om syftet är att färga slutprodukten. Kontrollera därför produktblad för aromer och andra preparat så att inte det finns ingredienser uppräknande där som inte är tillåtna.