2.5.3 Snus och tobaksfria ersättningsprodukter

Endast bearbetade jordbruksprodukter som är avsedda för livsmedelsändamål omfattas av förordningens tillämpningsområde. Därför omfattas inte snus vilket helt eller delvis tillverkats av tobak. Snus får därför inte märkas eller i övrigt säljas med hänvisning till ekologisk produktion med stöd av EU:s lagstiftning.

Referens: 834/2007, art 2 j och 23, och 178/2002, art 2 f

Svensk tillämpning

Tobaksfria snusersättningsprodukter är inte livsmedel. Därför är det inte möjligt att märka sådana produkter som ekologiska ifall de uppfyller förordningens regler.