7.3.12 Mineraler (inklusive spårämnen), vitaminer, aminosyror och mikronäringsämnen

Mineraler, inklusive spårämnen, vitaminer, aminosyror och mikronäringsämnen får tillsättas i ekologiska livsmedel om något av alternativen nedan uppfylls:

  • det krävs för det aktuella livsmedlet enligt särskild lagstiftning,
  • det krävs för modersmjölksersättning, tillskottsnäring, beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn. Se förordning (EU) nr 609/2013, direktiv 2006/141/EG och direktiv 2006/125/EG.

Referens: 889/2008 art 27.1 f, Förordning (EU) 2018/1584, art. 1.3, förordning (EU) nr 609/2013, LIVSFS 2018:5 direktiv 2006/141/EG och direktiv 2006/125/EG.