7.3.6 Nitrit och svaveldioxid

För att natriumnitrit (E250) och kaliumnitrat (E252) i animaliska livsmedel och svaveldioxid (E220) och kaliumpyrosulfit (E224) i fruktviner (dvs viner som inte är framställda från vindruva), cider, päroncider och mjöd ska få användas i ekologiska produkter, gäller mängdbegränsningar som framgår i bilaga 6.

Referens: 834/2007, art 19. 2, 889/2008 art 27.3