7.1.5 Förebyggande åtgärder för särhållning

Det är viktigt att planera vilka förebyggande åtgärder och vilken rengöring som ska göras för att minska risken för att den ekologiska produktionen kontamineras av otillåtna ämnen eller substanser. Detta gäller hela för hela produktionskedjan inklusive de lagringsutrymmen som används. De förebyggande åtgärderna ska presenteras vid första kontrollbesöket och sedan följas upp.

Referens: 889/2008 art 63 c