2.2.8 Intyg om GMO-frihet

För att säkerställa att produkter i ekologisk produktion är fritt från GMO, ska den som köper eller använder en produkt kräva ett intyg/säljardeklaration om GMO-frihet från den som säljer produkten.

Säljardeklarationen ska utformas enligt bilaga XIII i tillämpningsförordningen 889/2008. Du ska kunna visa en säljardeklaration eller motsvarande när kontrollorganet gör kontroll hos dig.

För GMO produkter som används som livsmedel eller foder finns särskilda lagstiftningskrav på märkning att det är framställt med GMO. I dessa fall får du förlita dig på den märkning (eller andra följedokument) som följer med livsmedlet/fodret.

Referens: 834/2007 art 9.2, 9.3, och 17 d, 889/2008 art 69, bilaga XIII