7.3.5 Inga dispenser och undantag för tillsatser

Det finns inga möjligheter för att du ska kunna få dispens för att använda tillsatser som inte står i bilagan utan det krävs ett beslut av EU-kommissionen för att ändra listan över vilka tillsatser som du kan använda.

Däremot kan kommissionen fatta särskilda beslut om undantag rörande livsmedelstillsatser på grund av särskild nationell lagstiftning eller på grund av förekomst av råvaror framställda av genmodifierade organismer (GMO). Några sådana beslut har ännu inte tagits.

Referens: 834/2007 art 22.2 g och h