7.5.2 Aromer och tillsatser

Du ska endast räkna på ingredienser av jordbruksursprung vid beräkning av andelen ekologiskt i produkten. De tillsatser som räknas ha jordbruksursprung är de som försetts med en asterisk (*) i bilaga 6. Naturliga aromer och alla tillsatser utan en asterisk anses alltså inte ha jordbruksursprung.

Referens: 889/2008 bilaga VIII avsnitt A

Svensk tillämpning

Håll alltså reda på vilka ingredienser det är som anses ha eller inte har jordbruksursprung. Exempelvis ska lecitin (E 322) och pektin E440 (i) räknas med bland ingredienser med jordbruksursprung. Övriga tillsatser utmärkta med (*) är E 160b, E306, E392, E410, E412, och E414.