7.5.1 Vatten och salt

Ekologiska råvaror av jordbruksursprung ska användas när sådana finns att tillgå (se 7.1.1). För att en produkt ska få kallas ekologisk i beteckningen måste den huvudsakligen (mer än 50 procent) framställas av ingredienser av jordbruksursprung och minst 95 viktprocent av dessa måste vara ekologiska. Vid beräkningen av andelen ekologiskt i produkten ska du inte ta med tillsats av vatten och salt (som har natriumklorid eller kaliumklorid som huvudbeståndsdel). Rekonstitueringsvatten får räknas in i vikten av en ekologisk ingrediens.

Referens: 834/2007 art 23.4 a

Svensk tillämpning

Om bryggt kaffe eller te ingår som en ingrediens ska vattnet räknas bort, och endast den torra mängden kaffe, respektive te räknas in.

Som exempel kan ekologiskt mjölkpulver vid beräkningen räknas som vikten med den tillsatta mängd vatten som krävs för att det ska motsvara mjölk. Du får inte räkna in mer vatten som ekologiskt än vad som åtgår för att späda ut mjölkpulvret till normal mjölk. Tillsätter du mer vatten ska det anges som vatten och inte räknas in. Beräkningen görs på receptet innan produktionen. Alla beräkningar görs på receptet, det är inte mängder i slutprodukt som avses.

Exempel: sockerkaka med pomerans och apelsinjuice, i gram.

Ekologiskt vetemjöl

250

 

Ekologiskt socker

240

Ekologiskt smör

200

Ekologiska ägg

160

Ekologiskt apelsinjuicekoncentrat

25

Vatten

..75

Totalvikt ekologiskt 950 g

Konventionell pomerans

..50

Totalvikt ingr av jordbruksursp 1000 g

Bakpulver (E341(i) och E 500)

20

Totalvikt 1020 g

Eftersom vattnet i detta exempel får räknas som om man satt till 100 g ekologisk apelsinjuice så blir den totala vikten som får räknas som ekologisk 950 gram och andelen ekologiskt därmed 95 procent.

Kontrollera på produktblad att inte tillsatsen eller aromen, i det här fallet den konventionella pomeransen, består av andra komponenter som inte är tillåtna. En naturlig arom kan visa sig även innehålla ett icke tillåtet färgämne (se 7.3.2).

Notera att i vissa privata regelverk som KRAVs regler ska även vikten av bakpulvret räknas med i receptet men enligt EU:s lagstiftning för ekologisk produktion är det enbart ingredienser av jordbruksursprung som ska räknas.