1.4.2 Spårbarhetsdokumentation

Spårbarhetsdokumentation ska kunna uppvisas för kontrollmyndigheterna och kontrollorganen. Spårbarhetsdokumentation ska kunna visas upp ett steg bakåt, dvs. vem som levererat produkten och vid leverans till företag, ett steg framåt, dvs. till vilket företag produkten levererats. 

Spårbarhetsdokumentation ska innehålla:

  • Leverantören, säljaren eller exportören av produkterna, inklusive kodnummer för leverantörens (där produkten packas) kontrollorgan.
  • Vid leverans av ekologiska produkter ska det framgå på följedokument eller motsvarande att senaste hanterande verksamhet innehar korrekt certifiering med kontrollorganets kontrollkod angivet.
  • Vilken produkt och mängderna av de ekologiska produkter som levererats till nästa led/företag. 
  • Vilken produkt, mängderna och mottagarna av alla produkter som har levererats vidare till andra företag.
  • När det gäller huvudkontor som inte lagrar eller fysiskt hanterar ekologiska produkter: vilken produkt och mängderna av de ekologiska produkter som köpts och sålts, vem som har levererat produkterna och vem produkterna levererats till. 

Intern dokumentation ska innehålla:

  • Resultaten av mottagningskontrollerna.
  • Underlag för massbalansräkning. Massbalansräkning definieras i detta fall som skillnaden mellan mängden inköpta varor/ingredienser och sålda/producerade produkter.

    Referens: 889/2008 art 66