7.1.1 Ekologiska råvaror av jordbruksursprung ska användas

Du ska alltid använda ekologiska ingredienser av jordbruksursprung om sådana finns på marknaden.

Referens: 834/2007 art 6

Svensk tillämpning

Du får t.ex. inte använda konventionella kryddor bara för att de utgör en liten andel av produkten om det finns ekologiska kryddor av motsvarande kvalitet. Läs mer om när konventionella ingredienser får användas i avsnitt 7.4.