2.5.2 Exempel på verksamheter och produkter som inte får marknadsföras som ekologiska

Storkök

Storköksverksamhet omfattas inte av EU:s lagstiftning för ekologisk produktion eftersom det saknas regler i förordningarna. Med storköksverksamhet menas beredning av ekologiska produkter på restauranger, i caféer, i skolkök, eller liknande företag som serverar direkt till konsumenter eller enbart levererar till matsalar och serveringar. Däremot får ett storkök tala om att man serverar ekologiska produkter som har beretts av andra certifierade företag.

För livsmedel som tillreds på restaurang får man säga att de ingående ingredienserna är ekologiska, som exempelvis att köttfärsen är ekologisk i en hamburgare (Hamburgare med ekologisk köttfärs).

Dokumentation som styrker att produkter eller ingredienser är ekologiska ska finnas.

Detta kontrolleras av den ordinarie livsmedelskontrollen.

Referens: 834/2007 art 1.3

Produkter från djur som inte omfattas av förordningen

Produkter från jakt på vilda djur eller fiske efter viltlevande arter omfattas i begränsad omfattning i förordningen och får inte marknadsföras som ekologiska produkter. Även djurslag som kanin, hjort, struts, vaktel och sniglar omfattas inte av förordningen och kan inte märkas som ekologiska.

Referens: 834/2007 art 1.2

Svensk tillämpning

Tillsvidare kan dessa produkter enbart certifieras enligt olika privata standarder, som då har särskilda regler för hur produkterna ska märkas. Bearbetade produkter som innehåller vilt, vildfångad fisk eller vildfångade räkor, kan dock under vissa villkor få hänvisas till ekologisk produktion. Det ska då göras i ingrediensförteckningen och i samma synfält som varubeteckningen. Observera att det är de bearbetade produkterna som kan hänvisas till ekologiskt, och inte själva viltet eller de vilda produkterna. Läs mer om det under avsnittet 10.3 om märkning av produkter med vilt, vildfångad fisk eller vildfångade räkor.