7.6.1 Framställning av vin

Vin ska framställas av ekologiska råvaror. De produkter och ämnen som får användas vid framställning av ekologiskt vin finns angivna i bilaga 9.

Referens: 834/2007 art 19.2 a och b, 889/2008 art 29 b och c och bilaga VIII a