6.4.4 Rekrytering efter katastrofer

Om du har en hög dödlighet bland dina bin till följd av ohälsa eller de måste avlivas på grund av någon smittsam bisjukdom får Jordbruksverket tillåta att du köper konventionella bin för att bygga upp din biodling igen. Samma sak gäller om bina dör på grund av katastrofer som kraftiga stormar, bränder som förstör bisamhällen eller andra naturkatastrofer.

Referens: 889/2008 art 47 b

Svensk tillämpning

Du måste ansöka hos Jordbruksverket före du köper in bisamhällen eller avläggare. Du får bara tillstånd att köpa in konventionella bin om det inte finns ekologiska bisamhällen eller avläggare att köpa. Beroende på om du kan sätta över de nyinköpta bina på ekologiskt vax eller inte, kan de nya bisamhällena behöva genomgå omställning. Ansökningsblankett finns på Jordbruksverkets webbsida: http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr129a.html