6.6.4 Placering av bikupor på vintern

Kraven på bikupornas placering gäller inte under den tiden på året då det inte sker någon blomning, eller då samhällena är i vintervila. Vill du, får du till exempel vinterförvara samhällen inomhus i källare eller liknande.

Referens: 889/2008 art 13.1