2.4.2 Exempel på företag som undantas kravet på certifiering

Detaljhandel - butiker och liknande verksamheter:

  • Företag som säljer produkter direkt till slutkonsumenter eller slutanvändare, under förutsättning att de uppfyller kraven i 2.4.1.
  • Företag som säljer ekologiska livsmedel direkt till slutkonsument.
  • Torghandel som säljer ekologiska produkter utan att exempelvis bereda ekologiska livsmedel.

Grossist:

  • Grossister som endast saluför färdigförpackade produkter och aktörer som säljer till slutkonsumenten eller slutanvändaren.

Referens: 834/2007 art 2.b, art 27.3, art 28.2, SJVFS 2015:29 1 kap 7 §

Lagerhotell:

Företag som upplåter förvaring av ekologiska varor som de själva inte äger, bereder eller märker ska vara certifierade och stå under direkt kontroll, men kan istället ha ett tredjeparts avtal med dem som äger produkterna och kan då stå under deras certifiering. Detta ska framgå i ett särskilt avtal mellan företaget som lagerhåller ekologiska varor och det företag som äger varorna, så kallat tredjeparts avtal.

Referens: 834/2007 art 28.1 

Förmedlare av affärer:

  • Förmedlare av affärer, så kallade agenter (t.ex. vissa spannmålshandlare, vissa potatisförmedlare, olika konsulter i importsektorn) behöver inte stå under kontroll förutsatt att de vare sig äger eller hanterar varorna.

Referens: 834/2007 art 28.1

Svensk tillämpning

Det kan t.ex. röra produkter som utgör råvara för förädling, men där köparen använder produkten på ett vis som liknar en slutkonsuments och där slutprodukten inte blir ekologisk.

Exempel på detta kan vara lagerhotell, frysar, alkoholupplag med flera typer av företag.

Spårbarhet ska dokumenteras och upprätthållas mellan säljare och köpare enligt 834/2007 art 27.13 med agentens dokumentation endast som förmedlande mellanled. Det innebär att vid revision ska köparen kunna uppvisa dokumenterad spårbarhet enligt 834/2007 art 29 mer än ett led tillbaka samt visa att ”förmedlaren/agenten” inte haft möjlighet att packa om varorna