1.4.1 Mottagning av ekologiska varor

Vid mottagning av ekologiska varor ska följande information finnas tillgänglig:

  • Namn och adress på företaget, eller i förekommande fall på ägaren eller säljaren av produkten.
  • Produktens benämning försedd med en hänvisning till ekologisk produktion.
  • Namn eller kodnummer för det kontrollorgan som avsändande företag är underställt.

Om spårbarhetsinformationen läggs som ett följedokument ska det tydligt kunna kopplas till produktens förpackning. Följedokumentet kan vara elektroniskt.

Vid mottagningskontrollen ska det kontrolleras att ovanstående uppgifter stämmer överens med mottagen ekologisk vara samt att ekologiska förpackningar inte är skadade eller brutna. Detta för att säkerställa att innehållet inte kan ha bytts ut eller ha förfalskats.

Referens: 889/2008 art 31 och art 33