7.4.2 Tillfälligt tillåtna konventionella ingredienser

För andra än de konventionella ingredienser av jordbruksursprung som finns i bilaga 10 krävs ett särskilt tillstånd som ges av Livsmedelsverket. Det beslut du får är tidsbegränsat och måste uppdateras enligt de tidsintervall som beslutet anger. Livsmedelsverket får förlänga tillståndet med ett år i taget och högst tre gånger, vilket ger en period på maximalt 4 år.

Referens: 834/2007 art 19.2 c, 889/2008 art 29

Svensk tillämpning

Ansökningsblankett finns på Livsmedelsverkets webbsida: https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/blanketter/ekologiska-livsmedel. Här finns också länkar till de hemsidor som kan vara till hjälp för att söka efter en eventuell leverantör av en ekologisk motsvarighet till den råvara du behöver. Kom ihåg att du måste göra en grundlig sökning i hela världen efter en ekologisk ingrediens. Observera att efter att tillståndet upphör, upphör också möjligheten att använda ingrediensen även om du under perioden inte kunnat hitta något alternativ.

Använder du en konventionell ingrediens utan att ha ett giltigt beslut när sådant krävs, får inte produkten betecknas som ekologisk även om du veckan innan hade tillstånd att sälja den som sådan.